Skillnaden mellan råttor och möss, och varför den är avgörande

Spread the love

Möss äter allting, och det gör råttor också, inklusive möss

Utöver det faktum att råttor och möss ser annorlunda ut finns det en hel del andra skillnader mellan dem. Dina ansträngningar att hålla gnagare borta kommer lyckas bäst när du vet så mycket som möjligt om båda dessa skadedjur. Att känna till sådant som deras beteende, vad de föredrar att äta och var de lever kommer hjälpa dig att kontrollera deras utbredning i huset. Vad som fungerar för att kontrollera möss kommer däremot inte nödvändigtvis att fungera för att kontrollera råttor.

De vanligaste skadedjuren inom gnagarfamiljen i Sverige är brunråttan och husmusen. Små musfällor som fungerar för möss kommer inte att fungera på betydligt större råttor.

Musens och råttans beteende

En av de viktigaste skillnaderna när det gäller beteendet hos möss och råttor är att möss är nyfikna medan råttor är försiktigare av sig.

  • Försiktiga råttor: Råttor är väldigt försiktiga och kommer att undvika nya saker de stöter på tills de har haft tid att vänja sig vid dem. På grund av detta måste du placera ut tomma fällor där råttorna befinner sig innan du gillrar dem.
  • Nyfikna möss:Möss är väldigt nyfikna och kommer att undersöka allting som är nytt. Därför måste du göra det motsatta för att fånga dem: gillra fällan och placera den precis där musen håller till. Faktum är att fällan förmodligen är på fel plats och bör flyttas om du inte lyckas fånga en mus inom några dagar.

Fysiska kännetecken

Det finns över 70 arter av möss och råttor i världen. I Sverige har vi endast några få av dem, och de som räknas till skadedjur är husmusen (Mus musculus) och brunråttan (Rattusnorvegicus) som tillhör familjenmuridaesom är den största familjen av råttor och däggdjur i världen.

  • Husmusen: Litet huvud, små tassar, spetsig nos och stora öron med lite päls. Denna typ av mus har en ljusbrun kropp med lite gråa skuggor och en mörk svans. Vuxna möss väger 15 gram, och avföringen är formad som stavar.
  • Brunråttan: Tung och tjock kropp, trubbig nos och korta öron med mörk päls. Denna typ av råtta har en brun kropp med svarta skuggor och en raggig päls. Deras svansar är svarta på ovansidan och bleka undertill. Vuxna råttor väger 300 gram, och deras avföring är formad som kapslar.

Mössens livsmiljö och fortplantning

Möss föredrar att äta spannmål och växter, men de kan leva på nästan vad som helst. En mus föredrar att bygga sitt bo i ett dolt område där den också har tillgång till mat i närheten. Den använder alla typer av mjuka material eller sönderrivet papper för att bygga boet.

På ett år kan en hona få upp till 10 kullar med fem till sex ungar. Det är upp till 60 babymöss på ett år. Tänk också på att dessa 60 avkommor kan börja fortplanta sig inom bara sex veckor. Möss lever vanligen omkring 9 till 12 månader.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.